Вашето благополучие стои централно централно!

Безопасно възобновяване на работната дейност! Това е най-голямото предизвикателство от началото на налагане на ограничителни мерки, пред което са изправени предприятията за предоставяне на услуги, работещи с ваучери. Вашето благополучие като лице, предоставящо домакинска помощ или като клиент стои на централно място! Когато на 16 март повечето от предприятията съзнателно и с основание преустановиха работа, това стана, поради липсата в този момент на сигурност, как по време на работа covid19 може да се отрази върху безопасността на предоставящите услуги в домакинството и върху клиентите.

Мислейки в бъдеще време и благодарение на подкрепата на различни вътрешни и външни експерти, ние стигнахме до определянето на списък с правила, които могат да направят възможно възобновяването на предлагане на услуги. Тези правила могат да бъдат обобщени с 'погрижи се за, погрижи се за, погрижи се за' : с други думи - спазване на достатъчно разстояние, редовно миене на ръцете и здравословна хигиена при кашляне и кихане. Само с усвояване на правилно поведение в работата и в контакта с клиентите през следващите месеци, ще успеем заедно да постигнем всичко това. Корона вирусът съвсем не е изчезнал и не може да бъде изключено появяването на нова вълна на инфекцията. Докато този коварен вирус върлува и не съществува налична ваксина, която ефективно да ни защити , ще продължим да използваме тези правила.

Мотото 'погрижи се за, погрижи се за, погрижи се за' означава също информация и обучение. Само продължавайки достатъчно настоятелно и използвайки различни канали да наблягаме наа важността на правилното поведение, можем да постигнем безопасна и устойчива работна среда. Въз основа на карти, съдържащи инструкции, видеоинструкции и линия за чат, лицето предлагащо домакинска помощ и клиентът получават комплект инструменти, за възможно най-пълна информация как да останем и да продължим да работим безопасно.

За група В крайна сметка, за група Daenens се Вашето благополучие стои на централно място!