Twój dobrostan na pierwszym miejscu!

Bezpieczny powrót do pracy! To jest najważniejsze wyzwanie, przed którym od początku blokady stanęły agencje pośrednictwa pracy. Twój dobrostan jako pomoc domowa lub klient jest najważniejszy! Kiedy większość firm 16 marca świadomie i słusznie zaprzestała pracy, było tak dlatego, że nie było wówczas żadnej pewności co do wpływu wirusa covid19 na bezpieczeństwo pomocy domowych i klientów podczas pracy.

Dzięki postępującemu rozeznaniu i przy pomocy wielu wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów zdołaliśmy opracować procedury umożliwiające ponowne uruchomienie usług. Procedury te można by streścić: zachowanie, zachowanie, zachowanie. Oznacza to zachowanie odpowiedniej odległości, regularne mycie rąk oraz zdrową higienę kaszlu i kichania. To wszystko razem w nadchodzących miesiącach osiągniemy tylko dzięki odpowiedniemu zachowaniu w pracy i w kontaktach z klientami. Koronawirus jest daleki od zniknięcia i nie można wykluczyć nowych fal infekcji. Dopóki to zakaźne stworzenie pozostaje wśród nas i nie ma dostępnej szczepionki, która mogłaby nas skutecznie chronić, będziemy nadal korzystać z tych procedur.

Kto mówi zachowanie, zachowanie, zachowanie mówi także o edukacji i szkoleniu. Tylko poprzez ciągłe naleganie w sposób wystarczający i za pośrednictwem różnych kanałów na znaczenie właściwego zachowania, możemy osiągnąć bezpieczne i trwałe środowisko pracy. Dzięki broszurom informacyjnym, filmom instruktażowym i linii czatu pomoc domowa i klient otrzymują zestaw narzędzi jak najlepiej informujący o tym, w jaki sposób wrócić do pracy i bezpiecznie ją kontynuować.

Dla Group Daenens Twój dobrostan jest najważniejszy!